Blog

vlt-midi
Üç fazlı asenkron motorların birim zamandaki devir sayıları besleme frekansı ile doğru orantılı, kutup sayısı ile ters orantılıdır. Bir Asenkron motorun devir sayısını değiştirmek için ya motora uygulanan gerilimin frekansı ya da stator sargılarının kutup sayısının degiştirilmesi gerekmektedir. Mevcut bir motor için sargılardaki kutup sayısını değiştirmek mümkün olmadığından bir asenkron motorun devir ayarı ancak besleme geriliminin frekansı, besleme gerilimi ile orantılı bir şekilde değiştirilerek gerçekleştirebilir. İşte tüm bu teknik detayların özeti; Frekans konvertörü 3 fazlı motorların devirlerini ayarlayan cihazdır.

Frekans inverterlerinin Temel Özellikler

* Kolay kurulum, parametrelendirme ve devreye alma
* Kumanda sinyalleri için hızlıca tekrarlanan yanıtlama süresi
* En geniş uygulama alanları konfigürasyonunu mümkün kılan
büyük boyutlu parametre menzili
* Basit kablo bağlantısı
* Oldukça esnek konfigürasyon için modüler tasarım
* Gürültü seviyesi düşük motor işletimi için yüksek anahtarlama frekansları
* PC işletimleri, Ana Operatör Panosu (BOP), Geliştirilmiş Operatör Panosu (AOP) ve
Profibus İletişim Modülü için harici isteğe bağlı özellikler

Performans Özellikleri

* Gelişmiş dinamik yanıtlama karakteristiği ve motor kontrolü için Akı Akım Kontrolü
* Devre kesme rölesi bulunmayan mekanizmalarla birlikte kullanım için
Hızlı Akım Sınırlandırması
* Yapısında bulunan DC enjeksiyon freni
* Frenleme performansını arttıran Bileşik Frenleme
* Programlanabilen düzeltme fonksiyonlu hızlandırma/yavaşlatma süreleri
* Orantılı, bütünleşik (PI) kontrol devresi fonksiyonunu kullanan kapalı devre kontrolü

Koruma Özellikleri

* Motor ve inverter için tam koruma
* Yüksek voltaj/düşük voltaja karşı koruması
* İnverter için yüksek sıcaklık koruması
* Topraklama hatasına karşı koruma
* Kısa devreye karşı koruma

Frekans inverterleri

Frekans inverterlerinin ortalama Çalışma Koşulları

Sıcaklık

Minimum çalışma sıcaklığı = -10°C
Maksimum çalışma sıcaklığı = 50°C

Rakım

Frekans inverteri,çalışma rakımı > 1000 m, olan bir mevkiye
yerleştirilecekse anma değerinin düşürülmesi
gerekir.(bu oranlar üreticiye göre değişebilir)

Şok

Frekans inverteri darbelere karşı zayıftır. düşürmeyiniz ya da
ani şoklara maruz bırakmayınız.

Titreşim

İnverteri, sürekli titreşime maruz kalabileceği bir alana yerleştirmeyiniz.

Elektro Manyetik Radyasyon

İnverteri elektro manyetik radyasyon kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz.

Atmosferik Kirlenme

İnverteri, toz aşındırıcı gazlar vb. gibi atmosferik pislikler içeren ortamlara
yerleştirmeyiniz.

Su

Frekans inverteri, su etkisine maruz kalma riskleri yüksek alanlara
yerleştirmeyiniz (örneğin,üzerlerinde yoğuşma olabilecek boruların
arkasına yerleştirmeyiniz). Ayrıca, aşırı
miktarda nem ve yoğuşma oluşabilecek mevkilere de yerleştirmeyiniz.
IP54 ve IP56 üniteleri, ilave koruma sağlamaktadır.

Aşırı Isınma

Optimum soğutmanın sağlanabilmesi için inverteri, düşey konumda
monte ediniz. Yatay konumdaki montaj durumlarında ilave havalandırma
gerekebilir.
İnverter hava kanallarının tıkanmamasına özen gösteriniz. İnverterin
üst ve alt kısımlarında 100 mm boşluk bırakınız.

frekans inverterinde kalite önemli

Frekans inverterleri nasıl çalışır?

    3 fazlı asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya her koşulda aynı hızda dönmesi için frekans çevirici veya evirici kullanılması gerekir. Asenkron motorun hız kontrolünün frekans çevirici ile gerçekleştirilmesinin bazı avantajları vardır. Büyük güçlü motorlar yüksek enerji harcayacaktır. İşte bu tür yüksek enerji sarfiyatını önlemek ve motorların her koşulda istenilen devirde dönmesini sağlamak için değişik frekanslar üreterek motoru yormadan istenilen sabit hızda çalıştıran frekans çevirici üretilmiştir.

Eviricinin DC gerilimi ya üç fazdan veya tek fazdan elde edilebilir. DC gerilim tek fazdan elde edilerek üç faz bulunmayan yerlerde bile tek fazlı AC gerilimden 3 faz elde edilir ve bu üç faz ile üç fazlı asenkron motorlar çalıştırılabilir.
Motorun milinden alınacak bir geri besleme sinyali ile motorun miline bağlanan yük değişimleriyle orantılı olarak motorun besleme gerilimini ve frekans değerini değiştirerek motorun istenilen sabit devirde dönmesi sağlanabilir.

Üç fazlı asenkron motorlar endüstriyel ve otomasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu motorların diğer motorlara göre daha az bakım gerektirmesi, devir sayılarının yük değişimlerinden daha az etkilenmesi, fiyatlarının ucuz olması gibi üstünlüklerinden dolayı kullanım alanları daha geniştir. Asenkron motorun değişik hızlarda dönmesi veya tüm yük şartlarında aynı hızda dönmesi istenebilmektedir. Bu amaçla frekans çevirici (converter) veya evirici (inverter) kullanılması gerekir. Düzgün moment üretmek, harmonikleri azaltmak ve motorun verimini artırmak için değişik çevirici uygulamaları yapılmıştır.
Asenkron motorların yüklendikçe devir sayılarındaki değişim bazı uygulamalarda sorun oluşturabilir.
Bu tür dalgalanmaları ortadan kaldırmak için genel olarak, miline bağlanan yük miktarı arttıkça motorun döndürme momenti de arttırılarak, miline bağlanan yük miktarı azaldıkça döndürme momenti azaltılarak devir sayısını sabit tutmak mümkündür. Bu moment artış veya azalışı asenkron motor sargılarına uygulanan sinyalin genlik/frekans (V/f) oranının sabit tutulması ile sağlanırken motor sargılarından geçen akımın değeri de sabit tutulmuş olur. Böylece motor sargılarının dayanabileceği maksimum akım değerinin üstüne çıkılmamış olur. Motor sargılarına uygulanan gerilimin frekansı (V/f oranı bozulmadan) yükseltilip azaltılarak hız ayarı yapılır. Yapılan bu çalışmada üç fazlı asenkron motorun hız ayarı için genlik/frekans oranını sabit tutmak şartıyla, altı adımlı evirici devresi gerçekleştirilmiştir. Bu evirici tasarımında önce 220V alternatif gerilim doğrultularak 314V DC elde edilir. Elde edilen bu 314V DC gerilimden elektronik anahtarlama elemanları (mosfetler) kullanılarak birbirinden 120’şer derece faz farklı 0-220V arasında RMS ve 0-50Hz arasında ayarlanabilen frekans değerine sahip 3 fazlı değişken bir sinyal üretilir. Üretilen bu sinyalin en önemli özelliği genlik ve frekans değerlerinin istenen değerlere ayarlanabilmesidir.
Open chat
1
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?