Blog

R7754515-01

AC Motorlar, alternatif akım elektrik enerjisini, mekanik enerjiye çeviren elektrik motorlarıdır. Bu motorların asenkron tipleri standart bir aygıt olmuştur. Senkron tipleri ise, yüksek güç gerektiren yerlerde kullanılmaktadır. AC motorlar, yani alternatif akım motorları iki grupta toplanmaktadır; asenkron motorlar (indüksiyon motorları) ve senkron motorlar.

Bütün bu motorların temel ilkesi, manyetik saclardan yapılmış bir kütlenin, döner bir elektromanyetik alan yardımıyla sürüklenmesine dayanmaktadır. Bu iki grup motorlarda da eksenli iki armatür bulunmakta. Bunların ilki olan stator sabit, ikincisi ise rotor hareketlidir. Senkron motorun statoru asenkron motorun statoru ile aynı şekilde ve aynı yapıdadır. Birbirinden vernikle yalıtışmış manyetik saclardan oluşan bir bilezik biçimindedir, bu sacların üzerindeki yivlere üç fazlı akımlarla beslenen bir sargı sarılmıştır. Bir senkron motorda manyetik alanı, rotorun sargısını besleyen bağımsız bir doğru akım yaratır; burada rotorun çalışma hızı vardır. Bu tip motorların başlıca yetersizliği, rotorun kendi başına harekete geçememesi sorunudur. Asenkron motorun çalışması oldukça farklıdır: rotorun sargısı çok fazladır ve rotora yalnız statordan kaynaklanan tek alan akım indükler. Rotor başka hiçbir enerji kaynağına bağlı değildir. Dönme hızı “ilk çalışma dahil” ne olursa olsun, mekanik bir kuvvet çifti sağlar; düzenli çalışma sırasında bu hız senkron hızından yani döner alan hızından farklıdır. Bu hız farkı motorun üzerindeki yüke bağımlı olmaktadır. Sincap kafesli motorlarda sargı, yapraklı bir rotorun yivlerine yerleştirilmiş bakır veya alüminyum çubuklardan oluşmaktadır. Bu yapı basit, sağlam ve uygun fiyatlıdır. Bu tip motorlar, imalat sanayinde, pompaların, aspiratörlerin ve vantilatörlerin çalıştırılmasında veya ambalajlamada çok yaygın olarak kullanılmakta olan standart aygıtlardır. İlk olarak ünlü fizikçi Nikola Tesla tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Stator

►0.4-0.8 mm kalınlığında bir tarafı yalıtılmış sacların özel kalıplarda paketlenmesiyle üretilen stator asenkron motorun duran parçasıdır.►Parçanın iç kısmında izoleli bakır telden yapılmış sarımlar bulunur.

►Sarımların görevi statora alternatif gerilim uygulandığında manyetik alan oluşturarak rotorun dönmesini sağlamaktır.

Rotor

►Asenkron motorun dönen bölümüdür.►Rotor, ince çelik sacların üst üste paketlenmesiyle oluşturulmuştur.

►Stator manyetik alanın etkisiyle ikinci bir manyetik alanın oluşabilmesi için gövdesi üzerine açılan oyuklara alüminyum çubuklar ya da sargılar yerleştirilmiştir.

Gövde

►Asenkron motorların gövdesi soğutmanın çabuk olması için çıkıntılı olarak üretilir.

Kapaklar

►Motorun statoru iki kapak ile dış ortamdan ayrılır.►Kapakların tam merkezinde rotoru tutan rulmanlar ya da yataklar bulunur.

►Küçük güçlü motorlarda rotorun kolayca dönmesini sağlayan eleman olarak metal yataklar kullanılırken, büyük güçlü motorlarda rulmanlar kullanılır.

Rulmanlar ve Yataklar

►Rotorun kolayca dönebilmesi için rulman ya da metal yataklar kullanılır.►Yatak ve rulmanlar kullanımdan dolayı zamanla özelliğini kaybeder.

►Bozulan rulman motorun verimini düşürür.

►İşte bu nedenle belli aralıklarla motor rulmanları kontrol edilerek arızalanalar yenileriyle değiştirilir.►Metal yataklar küçük güçlü motorlarda kullanıldığından uzun yıllar çalışabilir.

Soğutucu Pervane

►Asenkron motorların sargılarının aşırı ısınması sakıncalı durumlar ortaya çıkarabilir.►İşte bu nedenle gövdenin soğutulması için plastik ya da alüminyumdan yapılmış soğutucu pervaneler kullanılır.

Open chat
1
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim?